Rent a car Beograd, bez depozita.

Adresa

Vladimira Popovića 10, Beograd

Radno vreme

00h-24h

Uslovi najma

Opšti uslovi

Naša vzila mogu da iznajme osobe starije od 23 godine koje poseduju vozačku dozvolu najmanje 2 godine. Prilikom preuzimanja željenog vozila potrbno je dati na uvid važeću vozačku dozovlu i ličnu kartu ili pasoš.


Korisnik usluga je u obavezi da:
- Snosi troškove utrošenog goriva;
- Ukoliko je potrebno produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila korisnik mora da traži saglasnost Bel rent a car-a agencije 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila;
- Korisnik mora odmah da obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru najbržim putem obavesti Bel rent a car agenciju;
- Ako se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen, Korisnik snosi troškove i u obavezi je da plati BEL rent a car-u agenciji iznos troškova za 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila;
- Korisnik mora da održava i čuva vozilo za vreme korišćenja;
- Korisnik mora da vrati vozilo u dogovorenom roku ili ranije na zahtev Bel rent a car agencije;
- Korisnik može da koristi vozilo samo u lične potrebe;
- Ukoliko su napravljeni saobraćajni prekršaji, korisnik plaća trškove;
- Korisnik je u obavezi da štiti interes Bel rent a car agencije ukoliko dodđe do nezgode, a to podrazumeva:
1. da se zabeleže imena i adrese učesnika i svedoka nezgode
2. korisnik ne sme da napustiti oštećeno vozilo dok ga nije osigurao i sklonio sa mesta nezgode
3. obavezno o šteti (čak i neznatnoj) obavestiti agenciju
4. potrebno je podneti pismeni izveštaj o nezgodi
5. u slučaju većeg oštečenja ili ako u nezgodi postoje povređena lica, potrebno je da odmah pozove i sačeka saobraćajnu policiju.


NIJE DOZVOLJENO:
- Voziti automobil pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci, sredstava za umirenje i spavanje ili drugih lekova;
- Koristiti vozilo u protivzakonite svrhe (krivična dela, carinski prekršaji...);
- Koristiti vozilo za bilo koje takmičenje, trke ili brzinske probe;
- Koristiti vozilo za plaćeni prevoz putnika ili robe;
- Koristiti vozilo za obuku vozača;
- Koristiti vozilo za pogon ili vuču drugih vozila, prikolica;
- Koristiti vozilo ukoliko nije u voznom stanju;
- Preopteretiti vozilo osobama ili predmetima preko dozvoljene težine;
- Prelaziti granicu Republike Srbije bez dozvole Bel rent a car agencije;
- Iznajmiti auto ili ga posuditi trećem licu.

poziv Viber Whatsapp